Klachten?
Ook al werk ik zeer zorgvuldig en met aandacht voor jou, het kan gebeuren dat we het niet eens zijn of dat je een klacht hebt.
Ik vraag je dan om de klachtenprocedure te volgen.
Deze bestaat uit 3 stappen:
We proberen er eerst samen uit te komen. Lukt dit niet dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris en daarna met de geschillencommissie. Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie als student. Op de website van de BvK kan je de klachtenprocedure vinden waarbij ik ben aangesloten met bijbehorende klachtenformulier.  www.ki-net.nl