Klachten?
Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging SPOTCER.
Ook al werk ik zeer zorgvuldig en met aandacht voor jou, het kan gebeuren dat we het niet eens zijn of dat je een klacht hebt.
Ik vraag je dan om de klachtenprocedure te volgen.
Kom met je klacht eerst bij mij, dan kunnen we kijken of we er samen uitkomen. Lukt dit niet, dan kan je op de website van SPOTCER de klachtenprocedure vinden. Het klachtenformulier is HIER op te vragen via het contactformulier.

Ook kan je een klacht indienen bij Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) De klachtenprocedure met bijbehorende klachtenformulier kan je HIER vinden.